კითხვარი

ვისთვისაც ქართული ყინულის ჰოკეის და ზოგადად, ქართული სპორტის განვითარება მნიშვნელოვანია, მოგმართავთ თხოვნით, რომ გადახვიდეთ მოცემულ ბმულზე და შეავსოთ კითხვარი

  თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ქართული ყინულის ჰოკეის განვითარება, მოგიწოდებთ, რომ გულმოდგინეთ შეავსოთ კითხვარი და ხაზი გაუსვათ კითხვარის მე-10 პუნქტს, სადაც შეგიძლიათ, რომ მონიშნოთ ზამთრის სპორტისათვის ინფრასტრუქტურული განვითარება (ყინულის მოედნები და სხვა)

კითხვარი  https://goo.gl/ndGvLg 

 კითხვარი შემუშავებულია საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. მასში მონაწილეობით, თქვენ ხელს შეუწყობთ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარებას, მასში თქვენთვის სასურველი მიმართულებების ასახვასა და სპორტის სფეროში არსებული პრობლემების გამოკვეთას